SALONPAS HCMC MARATHON 2023

5KM - Gói Chạy Gia Đình

THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Nhỏ nhất 6 tuổi

* Vui lòng không nhập số “0” ở đầu số điện thoại của bạn. 

** Lưu ý:

- Các đăng ký sau 23:59, thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022 sẽ không có tên in trên BIB.

THÀNH VIÊN 01

THÀNH VIÊN 02

THÀNH VIÊN 03

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN LIÊN HỆ KHẨN CẤP

* Vui lòng không nhập số "0" ở đầu số điện thoại.

* Vui lòng đảm bảo các thông tin cung cấp là chính xác. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp không chính xác.

TIỀN SỬ Y TẾ

ĐÓNG GÓP