SALONPAS HCMC MARATHON 2023

42KM

Nhỏ nhất 18 tuổi

* Vui lòng không nhập số “0” ở đầu số điện thoại của bạn. 

** Lưu ý:

- VĐV chỉ nhập tối đa 12 ký tự bao gồm cả khoảng trắng. Trường hợp nếu nhập quá, tên in trên BIB sẽ lấy theo tên của bạn.

- Các đăng ký sau 23:59, thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022 sẽ không có tên in trên BIB.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN LIÊN HỆ KHẨN CẤP

* Vui lòng không nhập số "0" ở đầu số điện thoại.

* Vui lòng đảm bảo các thông tin cung cấp là chính xác. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp không chính xác.

TIỀN SỬ Y TẾ

ĐÓNG GÓP