HM22- Charity Slot

 • Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022 04:00:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  Charity Slots, 42KM

  Phí đăng ký
  ₫ 3,500,000
  Hạn chế được sinh trước 3 thg 1, 2004
 • Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022 04:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  Charity Slots, 21KM

  Phí đăng ký
  ₫ 3,100,000
  Hạn chế được sinh trước 2 thg 1, 2006
 • Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022 06:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  Charity Slots, 10KM

  Phí đăng ký
  ₫ 2,700,000
  Hạn chế được sinh trước 2 thg 1, 2010